Συμμετέχοντες στην Επιτόπια Άσκηση στη Μεγάλη Ελλάδα, Οκτώβριος 2019

Δείτε εδώ τον κατάλογο με τους συμμετέχοντες στην Επιτόπια Άσκηση που θα πραγματοποιηθεί στη Μεγάλη Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2019.

Δείτε εδώ οδηγίες προς τους συμμετέχοντες.

Η κατάθεση της προκαταβολής θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 6 Μαρτίου.