Συμμετέχοντες/ουσες φοιτητές/τριες στην ανασκαφή της Ελεύθερνας, Τομέας ΙΙ – Κεντρικός (Διευθ. Χριστίνα Τσιγωνάκη)

Δείτε ΕΔΩ τον κατάλογο με τα στοιχεία των συμμετεχόντων/ουσών φοιτητών/τριών στην ανασκαφή της Ελεύθερνας, Τομέας ΙΙ – Κεντρικός (Διευθ. Χριστίνα Τσιγωνάκη).