skip to main content
   
Αρχική Το Τμήμα
Φυσιογνωμία
Αξιολόγηση
Διοίκηση
Τομείς
Οργάνωση Σπουδών
Επιτροπές - Υπεύθυνοι - Εκπρόσωποι
Εκλογές μελών ΔΕΠ
Υλικοτεχνική Υποδομή
Εγγραφές πρωτοετών, μετεγγραφές, κατατακτήριες, μεταφορές θέσεων
Συνήγορος του Φοιτητή
Φοιτητική Μέριμνα - ΦμΕΕΑ & ΦμεΑ
Συχνές Ερωτήσεις
Προπτυχιακά
Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Ωράριο Συνεργασίας με Φοιτητές
Εξεταστικές
Οδηγός-Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών
Κατευθύνσεις Σπουδών
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών
Προσφερόμενα μαθήματα
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων ECTS
Παιδαγωγική Επάρκεια & Διδακτική Άσκηση
Πρακτική Άσκηση
Μεταπτυχιακά
Αρχαίος Mεσογειακός Kόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία
Ιστορία της Τέχνης
Οθωμανική Ιστορία
Τουρκολογία (δεν προσφέρεται πια)
Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές
Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία
Αρχαιολογία - Πληροφορική (δεν προσφέρεται πια)
Προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα
Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
Διδακτορικές Σπουδές
Διδακτορικές σπουδές με συνεπίβλεψη με το ΙΜΣ/ΙΤΕ
Μεταδιδακτορική Έρευνα
Δραστηριότητες- Έρευνα
Ανασκαφές
Σειρά Ρίθυμνα
Ε.Σ.Τ.Ι.Α.
Συνέδρια
Βραβεία -Υποτροφίες
Εργαστήρια
Συνεργασίες
Ξένα Πανεπιστήμια
Erasmus
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Πρόγραμμα ESTER
Προσωπικό
Μέλη Δ.Ε.Π.
Ομότιμοι - Eπίτιμοι
Διατελέσαντα μέλη Δ.Ε.Π.
Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
Σύνδεσμοι Απόφοιτοι
Επαγγελματικές διέξοδοι
Θέσεις Εργασίας
Επικοινωνία

Αλέξανδρος Γ. Μαριδάκης Βιογραφικό Σημείωμα

....................................................................................................

Όνομα: Αλέξανδρος
Επίθετο: Μαριδάκης
Κατηγορία: Ε.Δι.Π.
Βαθμίδα: Α'
Τμήμα: Ιστορίας & Αρχαιολογίας

....................................................................................................

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: maridakis[at]uoc[dot]gr

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο, Τ.K. 74100

Τηλέφωνα επικοινωνίας εργασίας: 28310 77371

Φαξ: 28310 77338

Ώρες Γραφείου για τους Φοιτητές:

  • Δευτέρα 11:30-12:30

Προσωπικές Ιστοσελίδες:


Σύντομο Βιογραφικό:

Ο Αλέξανδρος Γ. Μαριδάκης είναι Διπλωματούχος/MEng Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Πατρών και παράλληλα κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (MSc). Στα πλαίσια των εγκύκλιων σπουδών του, είχε αποφοιτήσει απο το Λύκειο με βαθμό "Αριστα". Έχει υπηρετήσει την στρατιωτική θητεία του στον Ελληνικό Στρατό, στα πλαίσια της οποίας έλαβε τιμητική διάκριση, ως ηθική αμοιβή για εξαιρετική επίδοση στην υπηρεσία, για το ήθος και την αφοσίωση στο καθήκον.

Πριν βρεθεί να υπηρετεί στον ακαδημαϊκό χώρο, εργάστηκε επί μία δεκαετία στον ιδιωτικό τομέα, διετέλεσε ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός και ανώτατο διοικητικό-στέλεχος της αναπτυξιακής επιχείρησης της Ν.Α.Ρεθύμνου.

Από το 2003 είναι μέλος του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σήμερα ως μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού έχει αντικείμενο εργασίας την εργαστηριακή υποστήριξη και ανάπτυξη Δεξιοτήτων Χρήσης Νέων Τεχνολογιών - Διαχείρισης Συστημάτων Τ.Π.Ε. από τους φοιτητές του Τμήματος.

Έχει συμμετάσχει σε τεχνολογικά και ερευνητικά έργα και έχει πολύχρονη σημαντική διδακτική εμπειρία σε θέματα πληροφορικής και Τ.Π.Ε. Επίσης συμμετείχε ως εκπαιδευτής στα μαθήματα πληροφορικής και χρήσης Η/Υ που πιλοτικά είχαν εισαχθεί στο Τμήμα στα πλαίσια του Β' Κ.Π.Σ και του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. «Αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, με στόχο την οργανική σύνδεση των σπουδών με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών».

Τα τελευταία χρόνια είχε συστηματική ενασχόληση με την επιμόρφωση και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση, ως εισηγητής σεμιναρίων και μαθημάτων σε Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., καθώς ως επόπτης/επιτηρητής στις εξετάσεις πιστοποίησης Τ.Π.Ε. καθηγητών και δασκάλων. Επίσης έχει απασχοληθεί ώς Επιστημονικός συντονιστής και εκπαιδευτής προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΕΚΑΠΕΡ /Περιφέρεια Κρήτης).

Έχει παράλληλα απασχοληθεί ως εργαστηριακός/επιστημονικός συνεργάτης στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης (Τμήμα Μ.Τ. & Α.) σε μαθήματα, όπως: Εισαγωγή στον προγραμματισμό και στις Τ.Π.Ε., Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, κλπ.

Έχει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικές ομάδες. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στα πεδία της διοίκησης, της διδασκαλίας και της έρευνας. Έχει συμμετέχει σε αρκετά συλλογικά όργανα (αιρετά ή μη), αλλά και σε διάφορες επιτροπές διαγωνισμών ή παρακολούθησης έργων, στα πλαίσια των καθηκόντων του.

Επιμόρφωση: Έχει παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης / Επαγγελματικής Κατάρτισης, όπως μεταξύ άλλων τα παρακάτω:

-«Διαχείριση και δημιουργία, επεξεργασία και ανάλυση περιβαλλοντικών, πολεοδομικών και χωροταξικών δεδομένων με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (G.I.S), ΙΝ.ΕΠ / Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

-«Χρηματοδότηση Διαχείριση Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων έργων», ΙΝ.ΕΠ / Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

-«Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων», διάρκειας 300 ωρών, από Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

-«Νέες Τεχνολογίες στις Τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική», διάρκειας 300 ωρών, από το Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

-«Data Communications και Δίκτυα Υπολογιστών, διάρκειας 300 ωρών.

Λοιπές Δραστηριότητες: Διετέλεσε μέλος  της Συγκλήτου του Παν. Κρήτης ως εκπρόσωπος προσωπικού, Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Η/Υ & Πληροφορικής (Ε.Π.Υ), του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων (Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) και του Πανελληνίου Συλλόγου Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών (Π.Σ.Δ.Μ-Η.), Εμπειρογνώμονας του Ε.Σ.Υ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) σε Information Security Management System (I.S.M.S.) standards.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Αλέξανδρου Γ. Μαριδάκη εστιάζονται στο πεδίο της εργαστηριακής υποστήριξης της διδακτικής μεθοδολογίας της πληροφορικής, των υπολογιστών και των Τ.Π.Ε στους φοιτητές του Τμήματος, στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων - φοιτητών. Επίσης στο πεδίο της σχεδίασης και ανάπτυξης ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών και στο πεδίο της τηλεκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης.


Εργαστηριακά Μαθήματα των οποίων υποστηρίζει τις ασκήσεις:

Χειμερινό εξάμηνο / First (winter) semester:

Εαρινό εξάμηνο / Second (spring) semester:


Αναγνώριση γνώσης πληροφορικής:

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του "προσοντολογίου" (Π.Δ. 50/2001, Φ.Ε.Κ. 39/Α ́/5.3.2001 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 347/2003, Φ.Ε.Κ. 315/Α ́/31.12.2003 και 44/2005, Φ.Ε.Κ. 63/Α ́/9.3.2005),  ένας τρόπος απόδειξης της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ στο Δημόσιο Τομέα, είναι με τίτλους σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι κάτοχοί τους έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα υποχρεωτικά ή κατ' επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

Δείτε εδώ το πιό πρόσφατο σχετικό έγγραφο του ΑΣΕΠ (Γνώση Χειρισμού Η/Υ - Τρόπος Απόδειξης 14/3/2018 - ΝΕΟ)

----

----

----
----

----
----

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (2005)

Χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης 4 προπτυχιακών μαθημάτων Πληροφορικής

Ενημερώνονται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος που παρακολουθούν τα επιλεγόμενα εργαστηριακά μαθήματα πληροφορικήςότι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση τεσσάρων μαθημάτων, μπορούν να λάβουν «Βεβαίωση παρακολούθησης προπτυχιακών μαθημάτων τα οποία εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής και του χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» [βάσει του Π.Δ. 44/2005, άρθρο μόνο, παρ. 4 (ΦΕΚ 63/2005/Α), και της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος της 21/3/2018].