skip to main content
   
Αρχική Το Τμήμα
Φυσιογνωμία
Αξιολόγηση
Διοίκηση
Τομείς
Οργάνωση Σπουδών
Επιτροπές - Υπεύθυνοι - Εκπρόσωποι
Εκλογές μελών ΔΕΠ
Υλικοτεχνική Υποδομή
Εγγραφές πρωτοετών, μετεγγραφές, κατατακτήριες, μεταφορές θέσεων
Συνήγορος του Φοιτητή
Φοιτητική Μέριμνα - ΦμΕΕΑ & ΦμεΑ
Συχνές Ερωτήσεις
Προπτυχιακά
Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Ωράριο Συνεργασίας με Φοιτητές
Εξεταστικές
Οδηγός-Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών
Κατευθύνσεις Σπουδών
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών
Προσφερόμενα μαθήματα
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων ECTS
Παιδαγωγική Επάρκεια & Διδακτική Άσκηση
Πρακτική Άσκηση
Μεταπτυχιακά
Αρχαίος Mεσογειακός Kόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία
Ιστορία της Τέχνης
Οθωμανική Ιστορία
Τουρκολογία (δεν προσφέρεται πια)
Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές
Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία
Αρχαιολογία - Πληροφορική (δεν προσφέρεται πια)
Προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα
Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
Δραστηριότητες- Έρευνα
Ανασκαφές
Σειρά Ρίθυμνα
Ε.Σ.Τ.Ι.Α.
Συνέδρια
Βραβεία -Υποτροφίες
Εργαστήρια
Συνεργασίες
Ξένα Πανεπιστήμια
Erasmus
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Πρόγραμμα ESTER
Προσωπικό
Μέλη Δ.Ε.Π.
Ομότιμοι - Eπίτιμοι
Διατελέσαντα μέλη Δ.Ε.Π.
Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
Εντεταλμένοι Διδάσκοντες
Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
Σύνδεσμοι Απόφοιτοι
Επαγγελματικές διέξοδοι
Θέσεις Εργασίας
Επικοινωνία

Δημήτρης Μποσνάκης Βιογραφικό Σημείωμα

Όνομα: Δημήτρης
Επίθετο: Μποσνάκης
Κατηγορία: ΔΕΠ
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα: Ιστορίας & Αρχαιολογίας

.............................................................................................................................    

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: bosnakis[at]uoc[dot]gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας εργασίας: 28310 77352

Φαξ: 28310 77338

Σύντομο Βιογραφικό

Σταδιοδρομία

1987-1988

Βοηθός στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας (Hilfsassistent) στον καθηγητή   R. Stucky (διεπιστημονικές παραδόσεις σχετικά με το ιδεολογικό υπόβαθρο της κλασικής Αρχαιολογίας).

1992-1993

Ειδικός συνεργάτης του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης  (Ίδρυμα Ν.Π. Γουλανδρή).

1993 (1/5 -31/12)

Συμβασιούχος Αρχαιολόγος στο ΤΑΠΑ – Γραφείο Δημοσιευμάτων.

1993-2012

Κατόπιν διαγωνισμού μόνιμος επιμελητής στην Αρχαιολογική Υπηρεσία – ΚΒ΄ ΕΠΚΑ και ΑΙΑΣ, με έδρα την Κω.

Εαρινό εξάμηνο 2013

Επίκουρος Καθηγητής Kλασικής Aρχαιολογίας, Tμήμα Iστορίας και Aρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Kρήτης (Pέθυμνο).

Συμμετοχές στη διοργάνωση αρχαιολογικών εκθέσεων

1994

Συνεργάτης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο για την

έκθεση « Ο  Κόσμος της Αιγύπτου».

2006 – 2009

Εκ των βασικών συντελεστών της έκθεσης του νέου αρχαιολογικού Μουσείου Καλύμνου.

2009- 2012

Διοργανωτής και επιστημονικός υπεύθυνος της έκθεσης της

Επιγραφικής  Συλλογής στο Ασκληπιείο της Κω.

Εκπαίδευση - Σπουδές

  • Προπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας.
  • Απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με θέμα διδακτορικής διατριβής: «Συμβολή στη μελέτη των θεσσαλικών επιταφίων αναγλύφων του 5ου και 4ου αι. π.Χ.» (Ιωάννινα 1990).   

Κυριότερες Δημοσιεύσεις

Μονογραφίες

-«ΕΝΘΕΤΤΑΛΙΖΕΣΘΑΙ. Τεχνοτροπία και ιδεολογία των θεσσαλικών επιτυμβίων αναγλύφων του 5ου και 4ου αι. π.Χ.», Αθήνα 2012.

-Ανέκδοτες Επιγραφές της Κω. Επιτύμβια μνημεία και όροι. Υπουργείο Πολιτισμού – Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών, Αθήνα 2008, σσ. 232, πίν. 94.

-Το Ασκληπιείον της Κω (Αθήνα 2013, υπό έκδοση)

 

Συνεργασίες

-Συνεκδότης των Inscriptiones Graecae για τις επιγραφές της Κω:

IG XII 4, 1 [2010], λήμμ. 42, 53, 69, 114, 133, 140, 180, 289, 306, 315, 323, 311, 357, 377, 408, 412, 413, 414, 418.

IG XII 4, 2 [2012], λήμμ.443, 495, 516, 518, 523, 524, 527, 538, [541], [550], [553], 552, [554], 555, [561], [563], [585], 586, 605, 871, 598, 604, [605], 628, 645, 661, 665, 668, 715, 759, 751, 759, 760, 809, 827, 845, [871], 879, 893, 894, 924, 928, 1016, 1022, 1037, 1045, 1102, 1104, 1105, 1144, 1205, 1221.

 

Επιστημονικά Άρθρα-Μελέτες

-Οι Αιγυπτιακές θεότητες στη Ρόδο και την Κω από τους ελληνιστικούς χρόνους   μέχρι  και τη Ρωμαιοκρατία, ΑΔ 49-50 (1994-1995) [1998]: Μελέτες,  43-74, πίν. 7- 10.

-Νέα λατρεία της  Εστίας: Η Εστία Φαμία στην Κω, HOPOS 13 (1999), 189-200,

πίν. 45.

-Γεωμετρικές καύσεις νεκρών από την πόλη της Κω, στον τόμο: «Καύσεις στην

εποχή του Χαλκού και την πρώιμη εποχή του Σιδήρου».  Πρακτικά του          Συμποσίου (επιμέλ. Ν.  Χρ. Σταμπολίδης), Αθήνα 2001, 223-257.

-Zwei Dichterinnen aus Kos. Ein neues Zeugnis über das öffentliche Auftretten

der Frauen, στον τόμο: The hellenistic polis of Kos, State, Economy and Culture (edit. Kerstin Höghammar), Boreas 28, 2004, 99-1.

-Ανέκδοτες  επιγραφές από την Κω, ΗΟΡΟΣ 14-16 (2000-2003), 269-274, πίν. 67- 68. 

-Alte und neue Inschriften aus Kos I, D. Bosnakis-Kl. Hallof, Chiron 33, 2003, 203-245, Taf. 1-32.

-Δύο επιτύμβια επιγράμματα από την Κω, ΧΑΡΙΣ ΧΑΙΡΕ. Τιμητικός τόμος στην Χ. Κάντζια . τ. A΄ (Aθήνα 2004), 151-159.

-Alte und neue Inschriften aus Kos II, D. Bosnakis-Kl. Hallof, Chiron 35, 2005, 219-262, Taf. 1-6.

-Alte und neue Inschriften aus Kos III, D. Bosnakis-Kl. Hallof, Chiron 38, 2008, 205-242.

-Ενεπίγραφος ενδεδυμένος κούρος από την Κάλυμνο, στο: «Νέα ευρήματα αρχαϊκής πλαστικής. Από ελληνικά ιερά και νεκροπόλεις». Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου για την αρχαϊκή πλαστική, ATHENAIA 3, 2013, 157-187.

Lumen in tenebris. «Φως μέσα στο σκοτάδι». Μια προσέγγιση του Έρωτα από

την επικράτεια του Θανάτου, στο: «ΕΡΩΣ. Από την Θεογονία του Ησιόδου στην ύστερη αρχαιότητα». Επιστημονικός κατάλογος Έκθεσης Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Νοέμβριος 2009-Απρίλιος 2009, κείμενο σ. 35-49. 

-Επιτύμβια ανάγλυφη στήλη με παράσταση θηλάζουσας από την Κάλυμνο,  ΑΔ 58-64 (2003-2009) [2012], Μελέτες, σ. 377- 390. 

-Alte und neue Inschriften aus Kos IV, D. Bosnakis-Kl. Hallof, Chiron 40, 2010, 323-350.

-Από τον αθηναϊκό Κεραμεικό στην Κω. Ένας αμφορέας από τον κύκλο του ζωγράφου του Αντιμένους με παράσταση Ηρακλή, στο: Δινήεσσα, Τιμητικός τόμος για την Κατερίνα Ρωμιοπούλου (Θεσσαλονίκη 2012), 211-217.

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Δημοσίευση των επιγραφών της Κω και της Καλύμνου σε συνεργασία με το τμήμα των Inscriptiones Graecae, με ανάδειξη των ευρύτερων ζητημάτων του κοινωνικού βίου. Δημοσίευση του αποθέτη γλυπτών του Απόλλωνος Δαλίου στην Κάλυμνο, με έμφαση στη σχέση των αναθηματικών γλυπτών στον Απόλλωνα και τις διαβατήριες τελετές των νέων.