skip to main content
   
Αρχική Το Τμήμα
Φυσιογνωμία
Αξιολόγηση
Διοίκηση
Τομείς
Οργάνωση Σπουδών
Επιτροπές - Υπεύθυνοι - Εκπρόσωποι
Εκλογές μελών ΔΕΠ
Υλικοτεχνική Υποδομή
Εγγραφές πρωτοετών, μετεγγραφές, κατατακτήριες, μεταφορές θέσεων
Συνήγορος του Φοιτητή
Φοιτητική Μέριμνα - ΦμΕΕΑ & ΦμεΑ
Συχνές Ερωτήσεις
Προπτυχιακά
Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Ωράριο Συνεργασίας με Φοιτητές
Εξεταστικές
Οδηγός-Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών
Κατευθύνσεις Σπουδών
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών
Προσφερόμενα μαθήματα
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων ECTS
Παιδαγωγική Επάρκεια & Διδακτική Άσκηση
Πρακτική Άσκηση
Μεταπτυχιακά
Αρχαίος Mεσογειακός Kόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία
Ιστορία της Τέχνης
Οθωμανική Ιστορία
Τουρκολογία (δεν προσφέρεται πια)
Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές
Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία
Αρχαιολογία - Πληροφορική (δεν προσφέρεται πια)
Προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα
Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
Δραστηριότητες- Έρευνα
Ανασκαφές
Σειρά Ρίθυμνα
Ε.Σ.Τ.Ι.Α.
Συνέδρια
Βραβεία -Υποτροφίες
Εργαστήρια
Συνεργασίες
Ξένα Πανεπιστήμια
Erasmus
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Πρόγραμμα ESTER
Προσωπικό
Μέλη Δ.Ε.Π.
Ομότιμοι - Eπίτιμοι
Διατελέσαντα μέλη Δ.Ε.Π.
Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
Εντεταλμένοι Διδάσκοντες
Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
Σύνδεσμοι Απόφοιτοι
Επαγγελματικές διέξοδοι
Θέσεις Εργασίας
Επικοινωνία

Βιογραφικό Σημείωμα Θανάση Καλπαξή

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Θανάσης Καλπαξής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1944. Σπούδασε Αρχαιολογία, με δευτερεύουσες κατευθύνσεις Αρχαία Ιστορία και Προϊστορική Αρχαιολογία, στο Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης, από το οποίο έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα το 1971. Από το 1972 υπηρέτησε στο ίδιο Πανεπιστήμιο ως Λέκτωρ. Το 1982 αναγορεύτηκε Υφηγητής του Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης. Από το 1984 υπηρέτησε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αρχικά ως Αναπληρωτής Καθηγητής και, από το 1990, ως Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας. Το 1993 εκλέγεται για πρώτη, το 1998 για δεύτερη και το 2003 για τρίτη φορά στη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ι.Τ.Ε. Υπήρξε Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (1985-1987, 1988-1989 και 1990) και Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Αρχαιοτήτων Δυτικής Κρήτης (1988-1991). Έχει συμμετάσχει σε ανασκαφές στην Ελλάδα και την Ιταλία. Από το 1985 είναι συνδιευθυντής των ανασκαφών στην Αρχαία Ελεύθερνα και, από το 1994, της ελληνογαλλικής ανασκαφής στην Αρχαία Ίτανο. Υπήρξε (1992) επισκέπτης ερευνητής του CNRS (Directeur associe), επισκέπτης καθηγητής στην Ecole des Hautes Etudes des Sciences Sociales στο Παρίσι (1995-97) και επισκέπτης καθηγητής στο πανεπιστήμιο Paris I- Sorbonne (1996-97). Είναι αντεπιστέλλον μέλος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου. Το 1995 αναγορεύτηκε επίτιμος δημότης Ελεύθερνας. Το 2011 αναγορεύτηκε ομότιμος καθητητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Αυτοτελείς Δημοσιεύσεις

 • Früharchaische Baukunst in Griechenland und Kleinasien, 1976
 • Hemiteles. Akzidentelle Unfertigkeit und „Bossen-Stil“ in der griechischen Baukunst, 1986
 • Αρχαιολογία και Πολιτική Ι. Σαμιακά αρχαιολογικά 1850-1914, 1990
 • Αρχαιολογία και Πολιτική ΙΙ. Η ανασκαφή του ναού της Αρτέμιδος, Κέρκυρα 1911, 1993
 • Das archaische Nordtor und seine Umgebung, Samos IV, 1978 (σε συνεργασία με τον H.P. Isler)
 • Ελεύθερνα ΙΙ, 1. Επιγραφές από το Πυργί και το Νησί, 1991 (σε συνεργασία με τους Η. van Effenterre, A. Πετροπούλου, Ε. Σταυριανοπούλου)
 • Ελεύθερνα ΙΙ, 2. Ένα ελληνιστικό σπίτι (σπίτι Α) στη θέση Νησί, 1994 (σε συνεργασία με τους Α. Furtwaengler, A. Schnapp και ομάδα ειδικών επιστημόνων και φοιτητών)

Άρθρα

 • "Zum außergewöhnlichen Triglyphenfries vom Apollontempel C in Thermos", Archäologischer Anzeiger 1974, 107 κ. εξ.
 • "Bemerkungen zu den Innensäulen des Heraion von Olympia", Athenische Mitteilungen 90, 1975, 83 κ. εξ.
 • "Die Pfostenlöcher unter dem Naxier-Oikos von Delos", Forschungen und Funde. Festschrift B.Neutsch (1980) 273 κ.εξ.
 • "Das Beizeichen sikyonischer Alexandertetradrachmen", Tainia. Festschrift R. Hampe (1980) 291 κ. εξ.
 • "Hat Pausanias die Tholos von Marmaria erwähnt?", Archäologischer Anzeiger 1985, 673 κ. εξ.
 • "Alkyoneus als Zecher", Archäologischer Anzeiger 1986, 677 κ. εξ.
 • "Naxier-Oikos I und andere Baugerüste", Archäologischer Anzeiger 1990, 149 κ. εξ.
 • "Μια Αριάδνη στη Βοστώνη", Αριάδνη. Επιστ. Επετηρίδα Παν/μιου Κρήτης 4, 1993, 59 κ. εξ.
 • "Τμήματα δύο επιγραφών από την Ελεύθερνα", Κρητικά Χρονικά KH'-KΘ', 1988-89, 127 κ. εξ., σε συνεργασία με Α. Πετροπούλου
 • "Ανασκαφές Ελεύθερνας 1987", Κρητική Εστία 2, 1988, 302 κ. εξ.
 • "Ανασκαφές Ελεύθερνας 1988", Κρητική Εστία 3, 1989-90, 271 κ. εξ.
 • "Οι φιλοσοφικές σχολές, Αδυναμία μεταρρύθμισης;", Tο Πανεπιστήμιο στην Eλλάδα σήμερα. Iδρ. Σ. Kαράγιωργα [1991] 272 κ. εξ.
 • "Kλασική αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Kρήτης", Aρχαιολογία 46, 1993, 38 κ. εξ.
 • "Αρχαία δημοκρατία και σύγχρονη Ελλάδα", στο Venticinque secoli dopo l’ invenzione della Democrazia (1998) 165 κ.εξ.
 • "Σαμιακών αρχαιολογικών παραλειπόμενα", στο Η Σάμος από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα, Τομ. Β’ (1998) 287 κ. εξ.
 • "Επιρροές της γαλλογερμανικής αντιπαράθεσης του 19ου αιώνα στην κατασκευή της εικόνας της αρχαίας Ελλάδας", στο Ένας κόσμος γεννιέται. Η εικόνα του ελληνικού πολιτισμού στη γερμανική επιστήμη κατά τον 19ο αι. (1996) 41-58
 • "Itanos 1994", (σε συνεργασία με Α. Schnapp, D. Viviers), BCH 119, 1995, 713 κ. εξ.
 • "Ενας κλίβανος κεραμικής από την ελληνιστική Ελεύθερνα", στο Κεραμικά εργαστήρια στην Κρήτη, 1996, σελ. 41-45
 • "Η τυραννία του αρχαιοελληνικού μεγαλείου", στο Επιθεώρηση Τέχνης. Μια κρίσιμη δωδεκαετία, Εταιρεία σπουδών σχολής Μωραΐτη, 1996, σ. 201- 207
 • "Η Ελλάδα και οι ξένες σχολές. Η πολιτική ενός νεαρού έθνους με «παλαιό» πολιτισμό", 150 χρόνια Γαλλικής Σχολής Αθηνών, Les politiques de l’ archaeologie, 2000, 9 κ. εξ.
 • "Μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε", Σύγχρονα θέματα 64, 1997, σελ. 62-66
 • "Itanos 1995" (σε συνεργασία με E. Greco, Α. Schnapp, D. Viviers), BCH 120, 1996, 941 κ.εξ.
 • "Itanos 1996" (σε συνεργασία με E. Greco, Α. Schnapp, D. Viviers), BCH 121, 1997
 • "Eleutherna Zufallsfunde aus einer der hell. Nekropolen der Stadt", Archaeologischer Anzeiger 2000, υπο δημ., σε συνεργασία με Ν. Τσατσάκη
 • "Το παρελθόν ως εξουσία", ανακοίνωση στο συνέδριο Σ. Καράγιωργα 1999, «Δομές και σχέσεις εξουσίας στη σημερινή Ελλάδα» (2000) 31 κ. εξ.
 • "Ανασκαφές Ελεύθερνας 1995-1997", Κρητική Εστία 8, 2000/01, 306 κ. εξ.
 • "Die Vorgeschichte und die Nachwirkungen des Olympia-Vertrags aus griechischer Sicht", Πρακτικά συνεδρίου Βερολίνου, υπό έκδ.
 • "Αντανακλάσεις κοινωνικών προτύπων στους αγώνες της αρχαίας Ελλάδας", International Olympic Academy 2001, 71 κ. εξ.
 • "The Olympic Games of Antiquity", International Olympic Academy 1995, 41 κ. εξ.
 • "Le citta Cretesi", στο E. Greco, La citta Greca antica (1999), 111 κ. εξ.
 • "Itanos 2000", (σε συνεργασία με E. Greco, Α. Schnapp, D. Viviers), BCH 125, 2001, 125 κ.εξ.
 • "Οι λάτρεις της αρχαιότητας", Πολ. Τύπος 30, 2002
 • "Καταστροφές μνημείων, «χάριν συμφερόντων των ζώντων»", Αρχαιολογία 87, 2003, 50 κ. εξ.
 • Βιβλιοκρισία E. Wolf-Crome, "Zwischen Olymp und Acheron", Gymnasium 81, 1974, 160 κ. εξ.