Προσωρινά αποτελέσματα αιτήσεων για σίτιση και στέγαση νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών, Σχολές Ρεθύμνου

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση της Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με τα προσωρινά αποτελέσματα των αιτήσεων για σίτιση και στέγαση των νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών από τις Σχολές του Ρεθύμνου.