Πρόσκληση σε δράση του προγράμματος ΤΕΦΡΑ

H ερευνητική ομάδα του επιστημονικού προγράμματος ΤΕΦΡΑ και η επιστημονικά υπεύθυνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Δρ. Σεβαστή Τριανταφύλλου, σας προσκαλούν στη δράση «Πειραματικές προσεγγίσεις στην αρχαιολογία: Η καύση των νεκρών» το Σάββατο και την Κυριακή 2 Απριλίου 2023 στο χωριό Σοκαράς, Ηρακλείου, Κρήτης.
Στόχος των πειραμάτων αποτελεί η ολιστική προσέγγιση, κατανόηση και ανασύσταση των συνθηκών της καύσης μέσω της πειραματικής πυροτεχνολογίας, προσεγγίζοντας τις παραμέτρους που διαμορφώνουν τις μακροσκοπικές, δομικές και χημικές θερμικές αλλοιώσεις των σκελετικών καταλοίπων. Ζωικά οστά, σε διαφορετικά στάδια αποσύνθεσης θα εκτεθούν σε διαφορετικές συνθήκες καύσης (ανοιχτή πυρά, λάκκος, κλειστός φούρνος) μέχρι την πλήρη ασβεστοποίηση.

Η ανασύσταση των ταφικών πυρών θα συνδυαστεί με ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Κουμάσας από τον διευθυντή των ανασκαφών, Καθηγητή, Δρ. Διαμαντή Παναγιωτόπουλο.

Περισσότερες πληροφορίες για το ερευνητικό πρόγραμμα:

http://tefraproject.web.auth.gr/-/index.php/el/

Περισσότερες πληροφορίες για τα πειράματα:

Γιάννης Χατζηκωνσταντίνου itchatzi@hist.auth.gr