Πρόσκληση για φοιτητική εκπροσώπηση στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Πανεπιστημίου Κρήτης

Δείτε ΕΔΩ την Πρόσκληση για τη φοιτητική εκπροσώπηση στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
(ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, την οποία απευθύνει ο Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. Αντιπρύτανης Γεώργιος Κοσιώρης προς τ@ς προπτυχιακ@ς φοιτητ@ς του Πανεπιστημίου Κρήτης και τους συλλόγους τους και προς τ@ς μεταπτυχιακ@ς φοιτητ@ς και υποψήφι@ς διδακτορ@ς του Πανεπιστημίου Κρήτης και τους συλλόγους τους.