Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών των Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας για συμμετοχή στις ανασκαφικές έρευνες και εργασίες που τις συνοδεύουν.

Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών έως την Κυριακή 15.05.2022.