Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 24655/09-07-2020 – Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας (Κ.Α. 10686)

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση και τα συνοδευτικά έγγραφα.

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020 στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

• Για µαθήµατα στις Σχολές του Ρεθύµνου: email: calls.elke-reth@uoc.gr.

Στοιχεία επικοινωνίας για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων/προτάσεων και ενστάσεων/απόψεων: Βαρβάρα Κοπανάκη, τηλ. 28310 77948.

Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Αίτηση υποψηφιότητας

Υπεύθυνη Δήλωση

Έντυπο ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων