Προκήρυξη βραβείου ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ έτος 2022

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη του βραβείου Κοινωνικής Προσφοράς για το έτος 2022.

Οι τεκμηριωμένες προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση vraveia@uoc.gr το αργότερο μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2022 με την ένδειξη: «Για το βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς».