Προκήρυξη ΠΜΣ-Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΔΜ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Σχολή Καλών Τεχνών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου» (Visual  Arts  and  Landscape: Αpproaches to Νatural and Urban Space)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
Χρονική Διάρκεια: Τρία (3) εξάμηνα

Το Τμήμα  Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου» (Visual  Arts  and  Landscape: Αpproaches to Νatural and Urban Space) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη τριάντα (30) θέσεων, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στις εξής ειδικεύσεις:
1.      «Εικαστικές Πρακτικές» (“Visual Art Practices”)
Αριθμός εισακτέων: 15
2.      «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική της Τέχνης» (“Contemporary Approaches to Art Education”)
Αριθμός εισακτέων: 15

Προκήρυξη ΠΜΣ