Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων & Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιοτήτων για θέση Διευθυντή και Αναπλ. Διευθυντή Διεπιστημονικού Εργαστηρίου Κ.Ε.ΜΕ.-Π.Κ.

Προκήρυξη
Αίτηση υποψηφιότητας
Έντυπο Ενημέρωσης για Προσωπικά Δεδομένα