Προκήρυξη Γενικού Επιτελείου Ναυτικού για ανάδειξη πρωτότυπων διατριβών ή μελετών και φωτογραφιών για το έτος 2020

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη.

Λήξη προθεσμίας για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται η 26η Φεβρουαρίου 2021.