Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη α) Διευθυντή/Διευθύντριας «Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εφαρμογών Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» Φ.Σ. Π.Κ., β) Διευθυντή/Διευθύντριας Εργαστηρίου «Κέντρο Γραφής» Φ.Σ. Π.Κ

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη α) Διευθυντή/Διευθύντριας του «Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εφαρμογών Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και β) Διευθυντή/Διευθύντριας του Εργαστηρίου «Κέντρο Γραφής» της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.