Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, εαρινό εξάμηνο 2021-2022

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ιστορία της Τέχνης» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00-14:30 στην αίθουσα 56 του Τμήματος, στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Γάλλου.

Λόγω των ειδικών επιδημιολογικών συνθηκών παρακαλούνται οι υποψήφιοι να παρακολουθούν συχνά την ιστοσελίδα του Τμήματος για τυχόν αλλαγές.

Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών μέχρι και την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022.


Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν δια ζώσης την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 (οι γραπτές εξετάσεις, 11:00-14:00 & 17:00-18:30) και την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022 (οι προφορικές εξετάσεις από τις 10:00).

Λόγω των ειδικών επιδημιολογικών συνθηκών παρακαλούνται οι υποψήφιοι να παρακολουθούν συχνά την ιστοσελίδα του Τμήματος για τυχόν αλλαγές.

Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών μέχρι και την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022.


Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00. Εφόσον το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές συνθήκες οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης, διαφορετικά θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως την ίδια ημερομηνία. Αναλυτικές οδηγίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος μετά το πέρας της προθεσμίας της υποβολής των αιτήσεων.

Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών μέχρι και την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022.


Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος – Ιστορία και Αρχαιολογία» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022.

Οι εξετάσεις στις τρεις κατευθύνσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

  • Αρχαία Ιστορία: Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022, στις 09:30, διαδικτυακά
  • Κλασική Αρχαιολογία: Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022, στις 11:30, δια ζώσης
  • Προϊστορική Αρχαιολογία: Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022, στις 09:30, διαδικτυακά

Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών μέχρι και την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022.

Λόγω των ειδικών επιδημιολογικών συνθηκών παρακαλούνται οι υποψήφιοι να παρακολουθούν συχνά την ιστοσελίδα του Τμήματος για τυχόν αλλαγές.