Πρόγραμμα υποτροφιών της Λετονίας

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για κρατικές υποτροφίες εκ μέρους της Λετονίας: 1η Απριλίου 2020.