ΠΜΣ “Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών” ΕΚΠΑ

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) οργανώνει νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-Geographic Information Systems».

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του ΠΜΣ «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών» την αίτησή τους, στο email gis@geol.uoa.gr, από την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 έως και την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες για το μεταπτυχιακό καθώς και για την αίτηση μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://gis.geol.uoa.gr/

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη του ΠΜΣ.