Πληροφορίες για οριστικοποίηση εγγραφής νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριών 2023-24

Αγαπητοί νέοι φοιτητές και νέες φοιτήτριες, συγχαρητήρια για την επιτυχή εισαγωγή σας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης!

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής σας (την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023) απαιτείται οριστικοποίησή της στη Γραμματεία του Τμήματος (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση ή ταχυδρομικώς), η οποία θα παρακαλούσαμε να πραγματοποιηθεί έως και την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023. Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 25/9/2023 και για τους πρωτοετείς – ανεξαρτήτως της διαδικασίας εγγραφής τους (ηλεκτρονικής και οριστικοποίησής της στη Γραμματεία του Τμήματος).

Τα δικαιολογητικά εγγραφής για την οριστικοποίηση είναι τα εξής:

1) Η αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής υπογεγραμμένη (η οποία προκύπτει από την ηλεκτρονική εγγραφή σας στην πλατφόρμα του Υπουργείου),

2) Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (και οι 2 όψεις),

3) Φωτογραφία τύπου ταυτότητας (πρόσφατη, έγχρωμη, που να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του/της φοιτητή/τριας),

4) Δημόσιο έγγραφο από ΚΕΠ στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ του φοιτητή ή απλή εκτύπωση του ΑΜΚΑ από το Πληροφοριακό Σύστημα: https://www.amka.gr/AMKAGR/

Και για όσους/ες είναι εγγεγραμμένοι/ες σε άλλη σχολή: βεβαίωση διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης.

Εάν οι φοιτητές/τριες δεν συμπλήρωσαν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν εκ νέου στο σύστημα για να το συμπληρώσουν, χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ τους, στην ακόλουθη διεύθυνση:  https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να παραδοθούν αυτοπροσώπως ή να σταλούν έγκαιρα ταχυδρομικώς ή με courier στη Γραμματεία, στην εξής διεύθυνση:

Γραμματεία, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Γάλλου, 74100 Ρέθυμνο.

Τηλ. 2831077337

Η Γραμματεία θα στείλει σε κάθε φοιτητή/τρια: α) τους κωδικούς για την ενεργοποίηση του λογαριασμού πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης (στο προσωπικό mail που έχει δηλώσει ο/η κάθε φοιτητής/τρια) και β) τη βεβαίωση σπουδών, πιστοποιητικό για στρατολογική χρήση στους άρρενες φοιτητές (με courier με χρέωση παραλήπτη).

Για τις μετεγγραφές απαιτείται πρώτα να ολοκληρωθεί και να οριστικοποιηθεί η εγγραφή σας, ενώ θα υπάρξει και σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας (συνήθως μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών). Δείτε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για τις μετεγγραφές του προηγούμενου έτους εδώ: http://www.history-archaeology.uoc.gr/foititika/meteggrafes/

Για παροχές σίτισης και στέγασης από το Πανεπιστήμιο Κρήτης δείτε εδώ.

Σημαντικό: Για να υποβάλετε αίτηση για σίτιση ή/και στέγαση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 πρέπει να έχετε παραλάβει τους κωδικούς σας από τη Γραμματεία σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.

  • Δείτε ΕΔΩ οδηγίες προς νέους φοιτητές/νέες φοιτήτριες – Συχνές Ερωτήσεις
  • Τηλ. επικοινωνίας: 2831077337 (ώρες 09.00-13.00)