Πίνακας επιλαχόντων για στέγαση στην κατηγορία νεοεισερχόμενων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών Σχολών Ρεθύμνου

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα επιλαχόντων δικαιούχων στέγασης στην κατηγορία νεοεισερχόμενων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών Σχολών Ρεθύμνου, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.