Παράδοση μέσω τηλεδιάσκεψης ΠΑΡΑ181 διδάσκουσας κ. Κ. Κόπακα

Η παράδοση μέσω τηλεδιάσκεψης του μαθήματος ΠAΡΑ 181 Καλειδοσκόπιο της Μινωικής Αρχαιολογίας V προβλέπεται να γίνεται με χρήση της εφαρμογής Microsoft Teams από την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 στις 2.30 (σύμφωνα με την πρόβλεψη στο ωρολόγιο πρόγραμμα).

Για να την παρακολουθήσουν οι εγγεγραμμένοι/ες φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει καταρχήν να εγκαταστήσουν την εφαρμογή MS Teams ακολουθώντας τα βήματα εγκατάστασης και χρήσης της εφαρμογής που παρέχονται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος:

http://www.history-archaeology.uoc.gr/wp-content/uploads/2020/03/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82.pdf

Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής, η εισαγωγή στην ηλεκτρονική τάξη γίνεται με τον κωδικό 2cdykst στο κουτάκι “Εισαγωγή κωδικού” και την επιλογή “Συμμετοχή σε ομάδα/Join Team”.

Καλή επιτυχία!