Ομάδες Συμβουλευτικής Φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο

Στα πλαίσια της λειτουργίας του ΣΚΦ (Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών) στο Ρέθυμνο, θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι θα ξεκινήσουν 4 ομάδες συμβουλευτικής διαδικτυακά μέσω Microsoft Teams. Στόχος των ομάδων είναι η στήριξη των φοιτητών τόσο για τον COVID-19, όσο και για άλλα ζητήματα που μπορεί να τους απασχολούν. Για την έγκυρη και έγκαιρη συμμετοχή, απαραίτητη είναι η αποστολή της φόρμας δήλωσης συμμετοχής σε μία από τις τέσσερις ομάδες, στο rskf_psy@uoc.gr μέχρι και 26/2. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Αφίσα Ομάδων

Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής