Ομάδα στο Teams για ανασκαφή Γαύδου (Κ. Κόπακα)

Ενημερώνονται οι φοιτητές/φοιτήτριες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην ανασκαφή της Γαύδου ότι η διαδικτυακή συνάντηση θα γίνει σήμερα Τετάρτη, 23 Ιουνίου στις 15:30 μέσω Teams, στην ομάδα ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΓΑΥΔΟΥ με κωδικό 2cdykst