Οδηγίες για την προφορική εξέταση Σεπτεμβρίου στο μάθημα ΑΙΣ604: Από τον Οκταβιανό Αύγουστο στο Διοκλητιανό: Θεσμοί των ρωμαϊκών αυτοκρατορικών χρόνων (Διδάσκουσα: Κ. Παναγοπούλου)

1. Η προφορική εξέταση θα γίνει στις 24.09.2020, στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης Teams, στην αίθουσα του μαθήματος (μπαίνετε μόνο με την ιδρυματική σας ηλεκτρονική διεύθυνση, δηλ. *@uoc.gr). Ο κωδικός του μαθήματος είναι k2fta2k. Παρακαλώ να περιμένετε στην πλατφόρμα του μαθήματος, μέχρι να κληθεί η ομάδα σας σε τηλεδιάσκεψη.

2. Οι εγγεγραμμένοι/ες στην αρχή του εξαμήνου φοιτητές/τριες θα πρέπει, αφού α) δηλώσατε διαδικτυακά συμμετοχή στις εξετάσεις στο μάθημα για την εξεταστική Σεπτεμβρίου και β) διαβάσατε & αποδεχτήκατε την κείμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις, θα πρέπει επίσης να επισκεφθείτε τον εξής σύνδεσμο (link) για να δηλώσετε ημέρα και ώρα εξέτασης:

https://doodle.com/poll/ysx7hurnhhibm323

3. Πατήστε το ‘+’ στην ένδειξη ‘1 participant’. Δηλώστε το ΕΠΩΝΥΜΟ και τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ σας ΜΟΝΟ, με μικρά γράμματα και με ένα κενό, σε ΜΙΑ ΜΟΝΟ από τις προτεινόμενες ώρες εξέτασης, μέχρι την Δευτέρα 21.09.2020, στις 20:00 το βράδυ. Μην ξεχάσετε μετά τη δήλωση να πατήσετε το πράσινο κουμπάκι “send”, για να κατοχυρώσετε την καταγραφή σας (βλ. το παράδειγμα).

4. Η εξέταση θα διαρκεί μέχρι μισή ώρα για κάθε ομάδα. Σε κάθε ομάδα εξέτασης μπορούν να συμμετέχουν έως ΕΞΙ φοιτητές.

5. Παρακαλώ όλες τις ομάδες να βρίσκονται στον ιστότοπο του μαθήματος τουλάχιστο μισή ώρα νωρίτερα από την προβλεπόμενη.

6. Ελέγξτε από την Τρίτη 22.09.2020 το τελικό πρόγραμμα της προφορικής εξέτασης (στο ίδιο link), γιατί ενδέχεται να έχουν γίνει αλλαγές στις ομάδες.  Εάν δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή έως την Δευτέρα 21.09.2020, στις 20:00, θα θεωρηθεί ότι δεν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην εξέταση.

7. Κανείς δε θα μπορεί να εξεταστεί σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που έχει δηλώσει. Η μη προσέλευση κατά το χρόνο που έχει οριστεί συνεπάγεται ότι ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα εξεταστεί στην επόμενη εξεταστική περίοδο. Εάν κάποιος/α επιθυμεί να εξεταστεί νωρίτερα, αυτό θα είναι δυνατόν, εφόσον υπάρξει κενό σε κάποια εξεταστική ομάδα. Αμοιβαίες αλλαγές δεν επιτρέπονται.

8. Στην αρχή της εξέτασης, επιδεικνύετε στη διδάσκουσα τη φοιτητική σας ταυτότητα με ευκρινή φωτογραφία, & είστε έτοιμοι να την αναρτήσετε / στείλετε ηλεκτρονικά. Στη διάρκειά της, ισχύουν όσα προβλέπουν η κείμενη νομοθεσία και οι κανονισμοί του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις. Η κάμερα και το μικρόφωνο της συσκευής, μέσω της οποίας θα συνδεθείτε στην πλατφόρμα Teams, θα παραμείνουν συνεχώς ανοιχτά, διαφορετικά θα είναι άκυρη η εξέταση. Δεν επιτρέπεται να θολώνετε το φόντο του περιβάλλοντα χώρου. Απαγορεύεται η μαγνητοσκόπηση της εξέτασης.

9. Oι φοιτητές που θα εξεταστούν προφορικά με βάση δήλωσή τους στο Συμβουλευτικό Κέντρο φοιτητών παρακαλούνται να βρίσκονται στην πλατφόρμα Teams την ίδια ημέρα, 24.9.2020, στις 14.00 (δε χρειάζεται να δηλώσουν στις παραπάνω ιστοσελίδες).

H ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης εναπόκειται στη συνεργασία σας.  Εύχομαι σε όλους/ες καλή προετοιμασία!

Με πολλούς χαιρετισμούς,

Κατερίνα Παναγοπούλου