Μεταπτυχιακό σεμινάριο ΣΕΕΙ «Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας: Διαμάχες 19ος-20ός αι.» (Πέμπτη 17:30-20:30 ΙΜΣ/ΙΤΕ)

Όποια/όποιος φοιτήτρια/φοιτητής επιθυμεί να συμμετέχει στο μεταπτυχιακό σεμινάριο της σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας «Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας: Διαμάχες 19ος-20ός αι.» (Πέμπτη 17:30-20:30 ΙΜΣ/ΙΤΕ), να επικοινωνήσει με τον διδάσκοντα (Σπύρο Τζόκα μεταδιδακτορικό ερευνητή ΙΜΣ-ΙΤΕ) στο email: stzokas@ims.forth.gr.