Λίστα φοιτητών/τριών που γίνονται δεκτοί/ές στο σεμινάριο ΙΤΔΑ 374: Ιστορία, τέχνη και προπαγάνδα (κ. Ματθιόπουλος)

Δείτε ΕΔΩ τη λίστα των φοιτητών/τριών που γίνονται δεκτοί/ές στο σεμινάριο του κ. Ματθιόπουλου
ΙΤΔΑ 374: Ιστορία, τέχνη και προπαγάνδα.