Κατάλογος συμμετεχόντων/ουσών φοιτητών/τριών Παλαιολιθικής ανασκαφής Λέσβου Ιούνιος – Ιούλιος 2022

Δείτε ΕΔΩ τον κατάλογο των φοιτητών/τριών που καλούνται να επιβεβαιώσουν ως την Κυριακή 8/5/2022 τη συμμετοχή τους στην Παλαιολιθική ανασκαφή Λέσβου κατά τον Ιούνιο & Ιούλιο 2022.