Κατάλογος φοιτητριών/τών που επιλέχθηκαν για το σεμινάριο ΒΑΡ 362 Αρχιτεκτονική και τέχνη των μεταβατικών χρόνων (7ος-9ος αιώνας) (Βακονδίου)

Δείτε εδώ τον κατάλογο με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που επιλέχθηκαν για το σεμινάριο ΒΑΡ 362  Αρχιτεκτονική και τέχνη των μεταβατικών χρόνων (7ος-9ος αιώνας), Διδάσκουσα Μαρία Βακονδίου.