Κατάλογος φοιτητριών/τών που θα συμμετάσχουν στις παλαιολιθικές ανασκαφές Πανεπιστημίου Κρήτης 2021 (Ν. Γαλανίδου)

Δείτε ΕΔΩ τον κατάλογο με τις/τους φοιτήτριες/τές (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών) που θα συμμετάσχουν στις παλαιολιθικές ανασκαφές του Πανεπιστημίου Κρήτης το 2021 με διευθύντρια ανασκαφών την καθηγήτρια Νένα Γαλανίδου.