Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης γραπτών εργασιών στο σεμινάριο της κ. Β. Φωσκόλου «ΒΑΡ-339 Μυστράς: Η υστεροβυζαντινή πόλη και τα μνημεία της» (Χειμερινό εξάμηνο 2019)

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης γραπτών εργασιών στο σεμινάριο της κ. Β. Φωσκόλου «ΒΑΡ-339 Μυστράς: Η υστεροβυζαντινή πόλη και τα μνημεία της» (Χειμερινό εξάμηνο 2019) για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου είναι η Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020. Οι εργασίες θα πρέπει να κατατεθούν στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο e-learn (https://elearn.uoc.gr/mod/assign/view.php?id=59287). Δεν θα γίνουν δεκτές εργασίες μετά την παραπάνω ημερομηνία.
Στο e-learn θα πρέπει να κατατεθούν και όσες εργασίες έχουν ήδη σταλεί στο e-mail της διδάσκουσας.