skip to main content
   
Αρχική Το Τμήμα
Φυσιογνωμία
Αξιολόγηση
Διοίκηση
Τομείς
Οργάνωση Σπουδών
Επιτροπές - Υπεύθυνοι - Εκπρόσωποι
Εκλογές μελών ΔΕΠ
Υλικοτεχνική Υποδομή
Εγγραφές πρωτοετών, μετεγγραφές, κατατακτήριες, μεταφορές θέσεων
Συνήγορος του Φοιτητή
Φοιτητική Μέριμνα - ΦμΕΕΑ & ΦμεΑ
Συχνές Ερωτήσεις
Προπτυχιακά
Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Ωράριο Συνεργασίας με Φοιτητές
Εξεταστικές
Οδηγός-Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών
Κατευθύνσεις Σπουδών
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών
Προσφερόμενα μαθήματα
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων ECTS
Παιδαγωγική Επάρκεια & Διδακτική Άσκηση
Πρακτική Άσκηση
Μεταπτυχιακά
Αρχαίος Mεσογειακός Kόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία
Ιστορία της Τέχνης
Οθωμανική Ιστορία
Τουρκολογία (δεν προσφέρεται πια)
Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές
Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία
Αρχαιολογία - Πληροφορική (δεν προσφέρεται πια)
Προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα
Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
Διδακτορικές Σπουδές
Διδακτορικές σπουδές με συνεπίβλεψη με το ΙΜΣ/ΙΤΕ
Δραστηριότητες- Έρευνα
Ανασκαφές
Σειρά Ρίθυμνα
Ε.Σ.Τ.Ι.Α.
Συνέδρια
Βραβεία -Υποτροφίες
Εργαστήρια
Συνεργασίες
Ξένα Πανεπιστήμια
Erasmus
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Πρόγραμμα ESTER
Προσωπικό
Μέλη Δ.Ε.Π.
Ομότιμοι - Eπίτιμοι
Διατελέσαντα μέλη Δ.Ε.Π.
Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
Εντεταλμένοι Διδάσκοντες
Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
Σύνδεσμοι Απόφοιτοι
Επαγγελματικές διέξοδοι
Θέσεις Εργασίας
Επικοινωνία

Διαρκές σεμινάριο Υποψηφίων Διδακτόρων στη Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Σύγχρονης Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Ιστορίας προσφέρει κάθε χρόνο στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την πορεία των ερευνητικών εργασιών των υποψηφίων διδακτόρων στη νεότερη ιστορία του οικείου τμήματος και άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι υποψήφιοι διδάκτορες απευθύνονται έτσι σ’ ένα ευρύτερο κοινό το οποίο καθιστούν κοινωνό των ενδιαφερόντων και προβληματισμών τους και συζητούν με τους συναδέλφους τους και τους διδάσκοντες τα μεθοδολογικά και ευρύτερα επιστημολογικά ζητήματα που τίθενται κατά την διάρκεια της δουλειάς τους.
Στα πλαίσια του Διαρκούς Σεμιναρίου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν διαλέξεις κοινωνικών επιστημόνων και ερευνητών από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στην αίθουσα 56 του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στην Πανεπιστημιούπολη του Γάλλου, στο Ρέθυμνο και στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Μελισσινού & Νικηφόρου Φωκά 130, στο Ρέθυμνο. Η είσοδος είναι ελεύθερη σε κάθε ενδιαφερόμενο.

 

Πρόγραμμα Διαλέξεων 2008-2010

Jürgen Kocka, Freie Universität Berlin

Τετάρτη 19 Μαρτίου 2008

Η άνοδος και η παρακμή της αστικής τάξης στο 19ο και στον 20ο αιώνα: Η γερμανική περίπτωση στην Ευρώπη

 

Maria Todorova, University of Illinois at Urbana-Champaign

Τετάρτη 2 Απριλίου 2008

Το ζωντανό αρχείο του Vasil Lefski και η κατασκευή του εθνικού ήρωα της Βουλγαρίας

 

Πόλλη Θαναηλάκη

Τρίτη 6 Μάη 2008

Η οικονομία και η κοινωνία ως καθοριστικοί παράγοντες δημιουργίας γυναικείας εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 19ο αιώνα

 

Κατερίνα Παπακωνσταντίνου

Τετάρτη 7 Μάη 2008 15:30

Δρόμοι του εμπορίου-δρόμοι της μετανάστευσης : 18ος αιώνας

 

Νάντια Ντάνοβα, Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών-Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών

Τετάρτη 7 Μάη 2008 20:30

Τρείς πόλεις της Ουτοπίας

 

Θανάσης Μποχώτης

Πέμπτη 8 Μάη 2008

Η συμβολή της πολιτικής και του τύπου της γερμανικής αυτοκρατορίας στη διαμόρφωση της ανασκαφής της Ολυμπίας, 1875-1881

 

Νίκος Μανιτάκης

Τρίτη 13 Μάη 2008

Καθολική ψηφοφορία, καθολική στράτευση και καθολική εκπαίδευση.

Η κρατικοποίηση  της δημοτικής εκπαίδευσης και η πορεία προς μια μαζική κοινωνία στην  Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα


Γαβριέλλα Ετμεκτσόγλου

Τετάρτη 14 Μάη 2008 20:30

Ένα έθνος θυμάτων; Οι κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις αφηγήσεων αυτοθυματοποίησης στην

ενοποιημένη Γερμανία

 

Αυγούστα Δήμου

Πέμπτη 15 Μάη 2008 15:30

Συγκριτική ιστορία και μεταφορά ιδεών:

Μεθοδολογικές προσεγγίσεις

 

Μάνος Περάκης

Τρίτη 20 Μάη 2008 20:30

Όψεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της «κρατικής» παρέμβασης στην κρητική

ατμοπλοΐα (1873-1913)

 

Irene Martin Cortès, Universidad Autonoma de Madrid

Δευτέρα 26 Μάη 2008

Κράτος και Εκκλησία στην Ισπανία. Παρελθόν και Παρόν

 

Νίκος Ποταμιάνος

Τετάρτη 28 Μάη 2008

Τάξεις και κουλτούρα στις απόκριες της Αθήνας, 1880-1920

 

Ελευθερία Ζέη

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2008  20:30

Η νύχτα στη νησιώτικη πόλη, 15ος-18ος αιώνας:

όψεις της συγκρότησης του νεότερου κράτους

 

Φλώρα Τσίλαγα

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2008  20:30

Στην τροχιά του εμφυλίου πολέμου: η δράση του οργανισμού

UNRRA στην Ελλάδα (Απρίλιος 1945-Ιούνιος 1947)

 

Νικόλαος Βαφέας

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2009  20:30

Από τα «Γιαγαδικά» στην κομμουνιστική Αριστερά:

Παραδοσιακή και νεωτερική επανάσταση στη Σάμο του μεσοπολέμου

 

Ίκαρος Μαντούβαλος 

Τετάρτη 1 Απριλίου 2009

Δίκτυα και μετανάστευση στην Κεντρική Ευρώπη. Η οικογένεια Μάνου στον 19ο αιώνα

 

Νατάσα Κωνσταντινίδου

Τετάρτη 8 Απριλίου 2009  20:30

Θρησκεία, μαγεία, εκκοσμίκευση και νεοτερικότητα κατά τον ευρωπαϊκό 16-19ο αιώνα: Μια

ιστοριογραφική προσέγγιση

 

Βασιλική Καραλή

Τετάρτη 15 Απριλίου 2009  20:30

Η αμερικανική επανάσταση και οι ιστορικοί: αίτια και αφορμές

 

 Χριστίνα Κουλούρη

Τετάρτη 20 Μάη 2009  20:30

Η πολιτισμική ιστορία των σπορ τον 19ο αιώνα.

Πολιτισμικές μεταφορές και συγκριτική ιστορία

 

Δημήτρης Κουσουρής

Τετάρτη 27 Μάη 2009 20:30

Η ποινική δίωξη των δωσίλογων της Κατοχής, 1944-1949

 

Luigi Mascilli Migliorini, University of Naples

Δευτέρα 1 Ιουνίου 2009 18:00

Teaching Mediterranean History

 

Οντέτ Βαρών-Βασάρ

Πέμπτη 15 Απριλίου 2010 20:30

Η νεολαία στην αντίσταση, 1941-1944 


Yesilbag, Bogazici University

Τετάρτη 28 Απριλίου 2010 20:30

The Transformation of the Turkish Capitalist Class from 1960's onwards:

The Case of Mess&Tisk