skip to main content
   
Αρχική Το Τμήμα
Φυσιογνωμία
Αξιολόγηση
Διοίκηση
Τομείς
Οργάνωση Σπουδών
Επιτροπές - Υπεύθυνοι - Εκπρόσωποι
Εκλογές μελών ΔΕΠ
Υλικοτεχνική Υποδομή
Εγγραφές πρωτοετών, μετεγγραφές, κατατακτήριες, μεταφορές θέσεων
Συνήγορος του Φοιτητή
Φοιτητική Μέριμνα - ΦμΕΕΑ & ΦμεΑ
Συχνές Ερωτήσεις
Προπτυχιακά
Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Ωράριο Συνεργασίας με Φοιτητές
Εξεταστικές
Οδηγός-Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών
Κατευθύνσεις Σπουδών
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών
Προσφερόμενα μαθήματα
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων ECTS
Παιδαγωγική Επάρκεια & Διδακτική Άσκηση
Πρακτική Άσκηση
Μεταπτυχιακά
Αρχαίος Mεσογειακός Kόσμος
Ιστορία της Τέχνης
Τουρκολογία
Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές
Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία
Αρχαιολογία - Πληροφορική (δεν προσφέρεται πια)
Προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα
Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
Δραστηριότητες- Έρευνα
Ανασκαφές
Σειρά Ρίθυμνα
Ε.Σ.Τ.Ι.Α.
Συνέδρια
Βραβεία -Υποτροφίες
Εργαστήρια
Συνεργασίες
Ξένα Πανεπιστήμια
Erasmus
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Πρόγραμμα ESTER
Προσωπικό
Μέλη Δ.Ε.Π.
Ομότιμοι - Eπίτιμοι
Διατελέσαντα μέλη Δ.Ε.Π.
Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
Εντεταλμένοι Διδάσκοντες
Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
Σύνδεσμοι Απόφοιτοι
Επαγγελματικές διέξοδοι
Θέσεις Εργασίας
Επικοινωνία

Eργαστήριο «Μεθοδολογίας Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης»

Εργαστήριο «Μεθοδολογίας Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης» του εαρινού εξαμήνου 2016/17

 

Πέμπτη 16/3, ώρα 16:00, αιθ.56 Πρώτη συνάντηση

Παρασκευή 17/3/2017, ώρα 17:30, (αίθ.56), Εντατικό μάθημα με τον Δρ. Απόστολο Δελή (IΜΣ/ΙΤΕ), «Ναυτιλιακή Ιστορία:  ιστοριογραφικές τάσεις, θεσμοί και δράσεις ενός νέου πεδίου με παλιές καταβολές».

Τρίτη 21/3/2017, ώρα 17:30, (αίθ.56), Εντατικό μάθημα με τον Δρ. Απόστολο Δελή (IΜΣ/ΙΤΕ), «Ιστορία της ναυτικής εργασίας».

Τρίτη 28/3/2017, εβδομάδα 27/3-31/3 ώρα 17:30, (αίθ.56), πρώτη συνάντηση του Εντατικού μαθήματος με τον ομοτ.καθ. Χρ. Λούκο «Προβλήματα, ιστορικά και άλλα, κατά την προετοιμασία και το  στήσιμο μιας έκθεσης στη  Βουλή των Ελλήνων  για τη ζωή και το έργο του Ιω. Καποδίστρια (1776-1831)». Το ακριβές πρόγραμμα των συναντήσεων της εβδομάδας 28-31/3 θα προσδιοριστεί στην πρώτη συνάντηση της Τρίτης 28/3.

Τετάρτη 29/3/2017, ώρα 20:30, (αίθ. 56), Γιάννης Στουραΐτης (Πανεπιστήμιο Βιέννης), “Συλλογικές ταυτότητες στο Βυζάντιο: Παλιές και νέες προσεγγίσεις σε οριενταλιστικό πλαίσιο”.

Τρίτη 4/4/2017, ώρα 20:30, (αίθ.56), Madalina Dana (Univ. de Paris-I, Panthéon-Sorbonne) «The Black Sea and the globalization: a “peripheral” approach».

Πέμπτη 6/4, ώρα 16:00, αιθ.56, Christian Ganzer (Univ. Of Leipzig) «The battle for the Brest fortress in 1941 in Soviet mythology and contemporary science».

Δευτέρα 24/4, ώρα 20:30, αίθ.56, Şehnaz Şişmanoğlu & Songül (Kadir Has Univ.) Tuncalı «Contributions of Karamanli intellectuals to the discussions about Turkish language in the nineteenth century».

Κατα το διάστημα 24/4 έως 23/5/2017 Εντατικό μάθημα (6 δίωρα) με τον καθ. Αθανασιο Γκέκα (York University, Toronto Canada) «Empire, Colonization and Global History in the Mediterranean World» στα πλαίσια του προγράμματος Greek Diaspora Fellowship Program (GDFP).

Πέμπτη 4/5, ώρα 16:00, αίθ. 56, παρουσίαση διπλωματικής έρευνας, Νίκος Αλέξης, "Κοινωνικές αντιδράσεις στην εκμηχάνιση της ελληνικής βιομηχανίας 1905-1920: οι κινητοποιήσεις των αμαξηλατών και σιγαροποιών".

Τετάρτη 10/5, ώρα 20:30, αίθ.56, Dr. Randi Deguilhem (CNRS), “Re-Categorizations, Redefinition and     Rethinking the Institution of Waqf within the Tanzimat Reforms”.
Πέμπτη 11/5, ώρα 20:30, αίθ.56, Prof Thomas Gallant (UCSD) “Mediterranean Vistas, Local Experiences: An     Historical Archaeology and Social History of Andros, 16th-19th Centuries”.

Παρασκευή 12 και Σάββατο 13/5 Workshop «Τhe transition from Ottoman rule to the Greek State in the 19t century». (Γκέκας, Πετμεζάς, Κολοβός, Gallant, Χατζηϊωάννου, Σωτηρόπουλος, Χαρλαύτη, Βαφέας, Μπαρλαγιάννης, Αναστασιάδης, Yusuf) στα πλαίσια του προγράμματος Greek Diaspora Fellowship Program (GDFP).

Πέμπτη  18/5, ώρα 16:00, αιθ.56 –  παρουσίαση διπλωματικής έρευνας, Ελένη Παπαμακαρίου.  

 

Εργαστήριο χειμερινού εξαμήνου 2016/17

Εργαστήριο εαρινού εξαμήνου 2015/16

Εργαστήριο χειμερινού εξαμήνου 2015/16

Εργαστήριο εαρινού εξαμήνου 2014/15

Τρίτη 25/10/2016 στις 20:30 (αιθ.56) Αθ. Μπούνταλης (Florida International University) «Νομισματική θεωρία και εμπειρική έρευνα: τί έχουν να προσφέρουν η Ιστορία και η Αρχαιολογία;».