Γαλλική Σχολή Αθηνών | Θέση εργασίας

Η Γαλλική Σχολή Αθηνών προσλαμβάνει Υπεύθυνο/η υποστήριξης συντονισμού του επιστημονικού έργου
Θα βρείτε εδώ όλες τις λεπτομέρειες.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 19 Αυγούστου 2022.
Για να υποβάλετε την αίτησή σας, μπορείτε να αποστείλετε πλήρη φάκελο υποψηφιότητας (βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή) μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση recrutements@efa.gr