Επιτυχόντες εισαγωγικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2019 στα ΠΜΣ του Τμήματος

Με απόφαση της συνεδρίας της Συνέλευσης του Τμήματος της 2/10/2019 επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα με τους επιτυχόντες των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος – Ιστορία και Αρχαιολογία», «Ιστορία της Τέχνης» και «Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία», ως εξής:

ΑΡΧΑΙΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

– Επιτυχόντες Κατεύθυνσης «Κλασική Αρχαιολογία»:

Ελένη Γαϊτάνη

Γαβριέλλα Πουλακάκη

– Επιτυχόντες Κατεύθυνσης «Προϊστορική Αρχαιολογία»:

Γεώργιος Αποστολάκης
Μαρία Βλαχάκη
Παναγιώτης Κοζόμπολης
Ειρήνη Κυπριωτάκη

– Επιτυχόντες Κατεύθυνσης «Αρχαία Ιστορία»:

Χρήστος Γιουβάνογλου

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Επιτυχόντες:

Μαρία Μιχελάκη
Αμαλία Παπαδάκη

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Επιτυχόντες:

Δαμιανός Κοματάς
Ιφιγένεια Ξαϊδαρά
Ιωάννης Χαραλαμπίδης