Επιστροφές συγγραμμάτων Ευδόξου στη Βιβλιοθήκη

Ενημέρωση φοιτητών για την επιστροφή των παρατύπως παραληφθέντων συγγραμμάτων.

Σε επικοινωνία της Βιβλιοθήκης με το Γραφείο Αρωγής του Ευδόξου, ενημερωθήκαμε ότι :

1. όλοι οι φοιτητές μπορούν να κάνουν δηλώσεις συγγραμμάτων για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο, ανεξαρτήτως εάν οφείλουν να επιστρέψουν στη Βιβλιοθήκη παρατύπως παραληφθέντα συγγράμματα από το προηγούμενο εξάμηνο.

2. τα παρατύπως παραληφθέντα συγγράμματα του προηγούμενου εξαμήνου θα πρέπει να επιστραφούν στη Βιβλιοθήκη αμέσως μόλις επαναλειτουργήσουν οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες.