Επιλογή φοιτητών στο σεμινάριο ΒΙΣ 374 “Θέματα μεσαιωνικής αλβανικής ιστορίας” (διδάσκων Κ. Μουστάκας)

Οι φοιτήτριες/ές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο οφείλουν να στείλουν στο email του διδάσκοντα αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας τους, και σημείωμα για τις γλώσσες που γνωρίζουν, έως και την Δευτέρα 15/2/21.