Φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν για να πραγματοποιήσουν τη Διδακτική Άσκηση

Οι φοιτήτριες/-τές που έχουν επιλεγεί για να πραγματοποιήσουν τη Διδακτική Άσκησή τους κατά το τρέχον εξάμηνο φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Οι φοιτήτριες/-τές αυτοί θα πρέπει να παρακολουθήσουν υποχρεωτικές παραδόσεις στο Πανεπιστήμιο (κάθε Δευτέρα και κάθε Τετάρτη). Καλούνται όλες και όλοι που έχουν επιλεγεί να πραγματοποιήσουν τη Διδακτική Άσκησή τους κατά το Εαρινό Εξάμηνο του 2021 – 2022, να παρακολουθούν κάθε εβδομάδα (τις Δευτέρες και τις Τετάρτες) τα μαθήματα αυτά στο Πανεπιστήμιο. Οι παρακολουθήσεις των παραδόσεων είναι υποχρεωτικές (τηρείται παρουσιολόγιο) και δεν επιτρέπονται απουσίες. Οι πρώτες παραδόσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 2/3/2022 στις 11.30 – 14.30 και την Τετάρτη 9/3/2022 στις 11.30 – 14.30. Όσα λέγονται σε αυτές τις δύο πρώτες παραδόσεις είναι απολύτως απαραίτητα στους ασκούμενους για την πρώτη έλευσή τους στα σχολεία.

 Όλοι οι επιλεγέντες θα πρέπει να παρακολουθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών στο εξής, για όλες τις ενημερώσεις από τη Διδακτική Άσκηση. Χρειάζεται, επίσης, να εγγραφούν στο elearn στη σελίδα της Διδακτικής Άσκησης. Σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνίας απευθύνεστε στο e-mail: didaktiki.askisi@fks.uoc.gr .

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τ@ φοιτητ@ που έχουν επιλεγεί για να πραγματοποιήσουν τη Διδακτική Άσκησή τους κατά το τρέχον εξάμηνο.