Ενημέρωση για τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Οι επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου για τα μαθήματα του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας θα διενεργηθούν εξ αποστάσεως.

Η εξεταστική περίοδος ξεκινά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και τελειώνει το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.

Σας παρακαλούμε να δείτε:

(α) τον Κανονισμό εξ αποστάσεως εξετάσεων στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

(β) το Ενημερωτικό σημείωμα για την προστασία προσωπικών δεδομένων

(γ) το  Πρόγραμμα των εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020 των μαθημάτων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας  (όπου αναφέρεται ο τρόπος εξέτασης)

Στη συνέχεια, σας παρακαλούμε να μπείτε στην ιστοσελίδα του UoC-eLearn https://elearn.uoc.gr/mod/feedback/view.php?id=55963, στο μάθημα «Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας», και να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στην εξέταση εκείνων των μαθημάτων στα οποία επιθυμείτε να εξεταστείτε (εφόσον έχετε εγγραφεί σε αυτά). 

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις στην πλατφόρμα eLearn μπορείτε να υποβάλετε από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020 έως και την Τρίτη 25 Αυγούστου 2020. Η δήλωση είναι απαραίτητη για τεχνικούς και οργανωτικούς λόγους και είναι προϋπόθεση για να γίνετε δεκτές/οί στην εξέταση.

Στην περίπτωση που αδυνατείτε να συμμετέχετε σε εξ αποστάσεως εξέταση καλείστε να ενημερώσετε πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου με ηλεκτρονικό μήνυμα (μέσω του ιδρυματικού σας λογαριασμού) τη γραμματεία του Τμήματος.