Ενημέρωση για τα Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης Προπτυχιακών Μαθημάτων/Διδασκαλίας από τις/τους φοιτήτριες/τές

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,
σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική αξιολόγηση των ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ μαθημάτων από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματός μας για το χειμερινό εξάμηνο 2023-24 θα διενεργηθεί κατά το διάστημα 20 Νοεμβρίου-4 Δεκεμβρίου 2023.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Κατά την ημερομηνία έναρξης του καθορισμένου διαστήματος όλες/οι φοιτήτριες/τές του Τμήματος που έχουν κάνει δήλωση μαθημάτων θα λάβουν ηλεκτρονικές προσκλήσεις στα ιδρυματικά τους e-mails για τη συμμετοχή τους στην αξιολόγηση των μαθημάτων που έχουν δηλώσει και την πρόσβασή τους (μέσω διαδικτυακού συνδέσμου) στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο κάθε μαθήματος.

Η αποστολή των προσκλήσεων γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση: survey@modip.uoc.gr και το θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος είναι: Πρόσκληση συμμετοχής στο ερωτηματολόγιο του μαθήματος “…”.

Το κείμενο της πρόσκλησης κατατοπίζει πλήρως τις φοιτήτριες και τους φοιτητές για την όλη διαδικασία.

Οι φοιτήτριες/τές του Τμήματος θα λάβουν άλλα δύο e-mails/υπενθυμίσεις για τη συμμετοχή τους στην αξιολόγηση.
Τα ερωτηματολόγια παραμένουν ανοικτά (επεξεργάσιμα) μέχρι την οριστική υποβολή τους. Οι φοιτήτριες/τές μπορούν να επισκεφθούν τον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο e-mail της πρόσκλησης όσες φορές θέλουν μέχρι την οριστική υποβολή του ερωτηματολογίου.

Σας προτρέπουμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να συμπληρώσετε τα ερωτηματολόγια!