Ενημέρωση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψηφίων διδακτόρων Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης για συγκρότηση Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ) Τμήματος

Δείτε ΕΔΩ την ενημέρωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη συγκρότηση της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ) του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.