Ενημέρωση για εκλογή Εκπροσώπων Φοιτητών (Προπτυχιακών-Μεταπτυχιακών και Υποψήφιων Διδακτόρων) στη Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 1-9-2021 έως 31-8-2022

Δείτε ΕΔΩ την επιστολή της Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας, καθηγήτριας Παυλίνας Καραναστάση.