Ενημερώσεις πρωτοετών για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης, 14/10-15/11/19 (Δευτέρα – Παρασκευή)

Δείτε εδώ την επιστολή του Διευθυντή της Βιβλιοθήκης προς τους πρωτοετείς φοιτητές.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση για τις ενημερώσεις που θα γίνουν.

Τα ίδια σεμινάρια μπορούν να παρακολουθήσουν και όσοι φοιτητές/τριες (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) παλαιότερων ετών δεν έχουν εκπληρώσει τη συγκεκριμένη υποχρέωσή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι φοιτητές/τριες μπορούν να απευθύνονται στη Βιβλιοθήκη: libr@lib.uoc.gr ή/και 28310 77817, 77844.