Έναρξη προπτυχιακού σεμιναρίου ΑΙΣ 325: Κρήτη και διεθνής πολιτική στους Ελληνιστικούς χρόνους (Κ. Παναγοπούλου)

Στο προπτυχιακό αυτό σεμινάριο θα γίνουν δεκτοί έως 20 φοιτητές. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να συμπληρώσουν και να αποστείλουν συμπληρωμένη την αίτηση που είναι αναρτημένη ΕΔΩ, μαζί με την αναλυτική τους βαθμολογία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση panagop@uoc.gr, μέχρι το Σάββατο, 3.10.2020. Η λίστα των συμμετεχόντων/ουσών θα ανακοινωθεί μέχρι την Τρίτη 6.10.2020 και η πρώτη μας συνάντηση θα γίνει την Τετάρτη 7.10.2020 στις 17.30-20.30, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Teams, με κωδικό: p0ygtbr . Εκπαιδευτικό υλικό θα διακινηθεί μέσα από την πλατφόρμα elearn.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε τριτοετείς και μεγαλύτερους φοιτητές. Για να επιλεγείτε σε αυτό και να μπορέσετε να διεκπεραιώσετε τις εργασίες θα πρέπει να έχετε παρακολουθήσει και περάσει δύο τουλάχιστον παραδόσεις αρχαίας ιστορίας (ΑΙΣ), να διαβάζετε αγγλικά και γερμανικά ή/και γαλλικά και να είστε σε θέση να χειρίζεστε αρχαία ελληνικά κείμενα. Προσμετράται θετικά η γνώση άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών (π.χ. ιταλικά). Λαμβάνονται υπόψιν η βαθμολογία σας στις παραδόσεις ΑΙΣ, ο αριθμός των παραδόσεων ΑΙΣ (και η εξοικείωση με τους Ελληνιστικούς χρόνους), τυχόν σεμινάρια ΑΙΣ που έχετε παρακολουθήσει, προηγούμενη εξοικείωση με την αρχαία Κρήτη, πόσο κοντά βρίσκεστε στην απόκτηση πτυχίου.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα προτιμήσουν να συμμετάσχουν σε άλλο σεμινάριο να ειδοποιήσουν έγκαιρα τη διδάσκουσα, για να μπορέσουν να καλυφθούν τυχόν κενές θέσεις.