Έναρξη παράδοσης ΒΑΡ 475 «Βυζαντινή μικροτεχνία: υλικά, τεχνικές, αντικείμενα (4ος-15ος αιώνας)» (Βακονδίου)

Οι παραδόσεις του μαθήματος της Μαρίας Βακονδίου (ΒΑΡ 475, «Βυζαντινή μικροτεχνία: υλικά, τεχνικές, αντικείμενα») θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021, στις 8.45 π.μ., μέσω της πλατφόρμας Teams.
Ο κωδικός είναι: di5fv5p