Έναρξη παράδοσης ΑΙΣ 212: Από τη «Res Publica» στην Αυτοκρατορία: ρωμαϊκός ιμπεριαλισμός και κρίση της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας (Κ. Παναγοπούλου)

Η παράδοση ΑΙΣ 212 της Κ. Παναγοπούλου θα ξεκινήσει αυτή την Τρίτη, 29.09.2020, στις 11.30-14.30, μέσω της πλατφόρμας Teams & σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων. Ο κωδικός συμμετοχής στο μάθημα είναι: 9v7nhaf. Εκπαιδευτικό υλικό για την παράδοση αναρτάται στο elearn. H παράδοση είναι κατάλληλη και για πρωτοετείς φοιτητές.