Έναρξη μεταπτυχιακού σεμιναρίου βυζαντινής ιστορίας (Κ. Μουστάκας)

Το μεταπτυχιακό σεμινάριο βυζαντινής ιστορίας: “Όψεις της μετάβασης από την βυζαντινή στην οθωμανική κοινωνία” (Κ. Μουστάκας) θα ξεκινήσει την Τρίτη 12/10/2021, ώρα και τόπος διεξαγωγής τα ανακοινωθέντα από την γραμματεία του Τμήματος.