Έναρξη εργαστηριακών μαθημάτων ΕΜ002 & ΕΜ004 (Α. Γκαζή)

Τα εργαστηριακά μαθήματα ΕΜ002 & ΕΜ004 της κ. Αριάδνης Γκαζή θα ξεκινήσουν να προσφέρονται μέσω της εφαρμογής MS-Teams, σύμφωνα με το πρόγραμμα, ως εξής:

ΕΜ002: έναρξη την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 στις 9:15. Κωδικός εισόδου στο Teams: cg79b00

ΕΜ004: έναρξη την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 στις 9:15. Κωδικός εισόδου στο Teams: wzkh02o