Έναρξη εαρινού εξαμήνου: 14/2/2022

Σύμφωνα με απόφαση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής, στις 2/2/2022, το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει στην προκαθορισμένη ημερομηνία, Δευτέρα 14/2/2022.