Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για σίτιση ή/και στέγαση από νεοεισερχόμεν@ς φοιτητ@ς όλων των κύκλων σπουδών για ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση της Φοιτητικής Μέριμνας για την έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για σίτιση ή/και στέγαση από τους/τις νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες όλων των κύκλων σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.