Ελένη Σακελλαρίου, μαθήματα εξ αποστάσεως

Τα μαθήματα ξεκινούν την Πέμπτη 2 Απριλίου σύμφωνα με το πρόγραμμα:

Πέμπτη 2.30-5.30: ΒΣ-ΙΜΧ 125 (μεταπτυχιακό σεμινάριο)

Παρασκευή 11.30-2.30: ΙΜΧ 273 (προπτυχιακή παράδοση)

Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στις αντίστοιχες σελίδες των μαθημάτων στο elearn και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις και το υλικό που θα αναρτώνται εκεί.