skip to main content
   
Αρχική Το Τμήμα
Φυσιογνωμία
Αξιολόγηση
Διοίκηση
Τομείς
Οργάνωση Σπουδών
Επιτροπές - Υπεύθυνοι - Εκπρόσωποι
Εκλογές μελών ΔΕΠ
Υλικοτεχνική Υποδομή
Εγγραφές πρωτοετών, μετεγγραφές, κατατακτήριες, μεταφορές θέσεων
Συνήγορος του Φοιτητή
Φοιτητική Μέριμνα - ΦμΕΕΑ & ΦμεΑ
Συχνές Ερωτήσεις
Προπτυχιακά
Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Ωράριο Συνεργασίας με Φοιτητές
Εξεταστικές
Οδηγός-Κανονισμός προπτυχιακών σπουδών
Κατευθύνσεις Σπουδών
Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών
Προσφερόμενα μαθήματα
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων ECTS
Παιδαγωγική Επάρκεια & Διδακτική Άσκηση
Πρακτική Άσκηση
Μεταπτυχιακά
Αρχαίος Mεσογειακός Kόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία
Ιστορία της Τέχνης
Οθωμανική Ιστορία
Τουρκολογία (δεν προσφέρεται πια)
Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές
Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία
Αρχαιολογία - Πληροφορική (δεν προσφέρεται πια)
Προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα
Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
Διδακτορικές Σπουδές
Διδακτορικές σπουδές με συνεπίβλεψη με το ΙΜΣ/ΙΤΕ
Μεταδιδακτορική Έρευνα
Δραστηριότητες- Έρευνα
Ανασκαφές
Σειρά Ρίθυμνα
Ε.Σ.Τ.Ι.Α.
Συνέδρια
Βραβεία -Υποτροφίες
Εργαστήρια
Συνεργασίες
Ξένα Πανεπιστήμια
Erasmus
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Πρόγραμμα ESTER
Προσωπικό
Μέλη Δ.Ε.Π.
Ομότιμοι - Eπίτιμοι
Διατελέσαντα μέλη Δ.Ε.Π.
Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
Σύνδεσμοι Απόφοιτοι
Επαγγελματικές διέξοδοι
Θέσεις Εργασίας
Επικοινωνία

Χριστίνα Τσιγωνάκη Βιογραφικό Σημείωμα

............................................................................................................................

Όνομα: Χριστίνα
Επίθετο: Τσιγωνάκη
Κατηγορία: ΔΕΠ
Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα: Ιστορίας & Αρχαιολογίας

.............................................................................................................................    

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tsigonaki[at]uoc[dot]gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας εργασίας: 28310 77351 

Φαξ: 28310 77338   

Σύντομο Βιογραφικό

Η Χριστίνα Τσιγωνάκη γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (D.E.A.) στη Βυζαντινή Αρχαιολογία στο Πανεπιστημίο Paris I, Panthéon-Sorbonne. Με υποτροφία του Ι.Κ.Υ εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο ίδιο πανεπιστήμιο με θέμα την αρχιτεκτονική γλυπτική στην Κρήτη κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο. Από το 2003 έως το 2007 εργάστηκε ως συμβασιούχος διδάσκουσα στο τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το 2008 εκλέχτηκε λέκτορας της Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο ίδιο τμήμα και το 2016 επίκουρη καθηγήτρια. Μέλος της διεπιστημονικής ερευνητικής ομάδας για την Αρχαία Ίτανο στην Ανατολική Κρήτη. Από το 2009 διευθύνει την ανασκαφή του Τομέα ΙΙ στην Αρχαία Ελεύθερνα.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην αρχαιολογία της πρωτοβυζαντινής περιόδου στην ανατολική Μεσόγειο, με έμφαση στην αρχιτεκτονική γλυπτική, την αρχιτεκτονική, και την αρχαιολογία των πόλεων.

Άρθρα

  • « Un atelier local de sculpture architecturale dans la région de Mylopotamos (Crète centrale): les trois chapiteaux paléochrétiens d’Éleftherna », BCH 122/1, (1998), 357-372.
  • « Εισηγμένα αρχιτεκτονικά γλυπτά και τοπικά εργαστήρια στην παλαιοχριστιανική Κρήτη », Creta Romana e protobizantina, Atti del Congresso Internazionale, Iraklion, 23-30 settembre 2000, Padova, Bottega d’Erasmo 2004, vol. III, 2, 1147-1159.
  • « L’ambon de Saint-Tite à Gortyne », Travaux et Mémoires XV, Mélanges Jean-Pierre Sodini, Paris 2005, 499-519.
  • « Les villes crétoises aux VIIe et VIIIe siècles : l’apport des recherches archéologiques à Eleutherna », Annuario della Scuola Archeologica Italiana di Atene, vol. LXXXV, serie III,  7 (2007), 263-297.
  • « Ίτανος: ιστορία και τοπογραφία μιας παράκτιας θέσης της ανατολικής Κρήτης κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο », Ψηφίδες, Μελέτες Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Τέχνης στη μνήμη της Στέλλας Παπαδάκη-Oekland, επιμ. Όλγα Γκράτζιου, Χρήστος Λούκος,  Ηράκλειο 2009, 159-174.
  • D. Viviers, Chr. Tsigonaki, Al. Duplouy, Al. Schnapp, A. Schnapp-Gourbeillon, « Recherches archéologiques à Itanos », Revue Archéologique 47, 2009/1, 195-209.
  • «Πόλεων ἀνελπίστοις μεταβολαῖς: ιστορικές και αρχαιολογικές μαρτυρίες από τη Γόρτυνα και την Ελεύθερνα της Κρήτης (4ος - 8ος αι.)», Οι βυζαντινές πόλεις (8ος – 15ος αιώνας). Προοπτικές της έρευνας και νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, Τ. Κιουσοπούλου (επιμ.), Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο 2012, 73-100.
  • « Οι ανασκαφές του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Ακρόπολη της Ελεύθερνας (Τομέας ΙΙ, Κεντρικός) », Π. Καραναστάση, Α. Τζιγκουνάκη, Χ. Τσιγωνάκη (επιμ.), Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης 3, Πρακτικά της 3ης Συνάντησης, Ρέθυμνο, 5-8 Δεκεμβρίου 2013, τόμ. Β΄: Χανιά, Ρέθυμνο, Λασίθι, Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης & Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, 2015, 391-406.
  • Χρ. Τσιγωνάκη, Α. Γιαγκάκη, « Οι αρχαιολογικές έρευνες του Τομέα ΙΙ στις Δεξαμενές της Ελεύθερνας και η μαρτυρία της κεραμικής», Π. Καραναστάση, Α. Τζιγκουνάκη, Χ. Τσιγωνάκη (επιμ.), Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης 3, Πρακτικά της 3ης Συνάντησης, Ρέθυμνο, 5-8 Δεκεμβρίου 2013, τόμ. Β΄: Χανιά, Ρέθυμνο, Λασίθι, Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης & Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, 2015, 429-448.